Vejfond

Ifølge foreningens vedtægter beskrives vejfonden således:

"Foreningens vejfond, som er en integreret del af foreningens formue, anvendes til reparation og istandsættelse af de private fællesveje i Birgittelyst. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er bindende for de enkelte medlemmer.

Indbetalinger til vejfonden opkræves som en del af kontingentet, men det er bestyrelsen der afgør årets hensættelser. Der er ikke truffet nogen beslutning om at overførsel til vejfonden skal udgøre en bestemt andel af kontingentet, men den udgør sædvanligvis mellem 70% og 80% af kontingentbeløbet

Alle indbetalinger føres af kassereren på de enkelte medlemmers ejendom, og alle kan til enhver tid få oplyst sin ejendoms saldo. Det er vigtigt at bemærke at indestående på ejendommens saldo følger ejendommen, og ved et salg, kan ejer ikke gøre krav på sit indestående, men saldoen tilgår ny ejer.

Ved mindre vedligeholdelsesarbejder, afgør bestyrelsen om udgiften skal udbetales af vejfonden eller af foreningens driftskonto."

Regnskab efter ny asfalt - pr. 1. december 2005

De skyldige beløb skal indbetales senest den 1. februar 2006.

1. rykker er afleveret den 18. februar 2006

2. rykker er afleveret den 10. april 2006

Vejnavn Indestående Ekstraordinær Vejfond Udgift Manko Betalt
10101-Anemonestien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10102-Anemonestien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10103-Anemonestien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10104-Anemonestien  4 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 23.01.2006
10105-Anemonestien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10202-Birkestien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10203-Birkestien  3 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 13.12.2005
10204-Birkestien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10205-Birkestien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10207-Birkestien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10209-Birkestien  9 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10301-Brombærstien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10302-Brombærstien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10303-Brombærstien  3 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 31.01.2006
10304-Brombærstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10305-Brombærstien  5 784,40 54,87 839,27 4.565,17 3.725,90 30.01.2006
10306-Brombærstien  6 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 21.02.2006
10307-Brombærstien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10308-Brombærstien  8 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 02.02.2006
10404-Bøgestien  4 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 07.03.2006
10405-Bøgestien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10406-Bøgestien  6 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 16.12.2005
10407-Bøgestien  7 2.745,40 54,87 2.800,27 4.565,17 1.764,90 02.02.2006
10408-Bøgestien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10409-Bøgestien  9 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 02.02.2006
10411-Bøgestien 11 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10501-Egestien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10502-Egestien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10503-Egestien  3 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 31.01.2006
10504-Egestien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10505-Egestien  5 196,10 54,87 250,97 4.565,17 4.314,20 01.03.2006
10506-Egestien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10507-Egestien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10508-Egestien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10509-Egestien  9 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10601-Enebærstien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10602-Enebærstien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10603-Enebærstien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10604-Enebærstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10605-Enebærstien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10606-Enebærstien  6 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 19.04.2006
10607-Enebærstien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10608-Enebærstien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10701-Fyrrestien 1 1.961,00 54,87 2.015,87 4.565,17 2.549,30 30.01.2006
10702-Fyrrestien  2 588,30 54,87 643,17 4.565,17 3.922,00 2. rykker
10703-Fyrrestien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10704-Fyrrestien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10705-Fyrrestien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10706-Fyrrestien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10707-Fyrrestien  7 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 21.12.2005
10708-Fyrrestien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10709-Fyrrestien  9 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10710-Fyrrestien 10 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10711-Fyrrestien 11 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 06.01.2006
10712-Fyrrestien 12 3.725,90 54,87 3.780,77 4.565,17 784,40 17.01.2006
10713-Fyrrestien 13 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10714-Fyrrestien 14 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10715-Fyrrestien 15 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 13.02.2006
10716-Fyrrestien 16 3.725,90 54,87 3.780,77 4.565,17 784,40 17.01.2006
10717-Fyrrestien 17 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10718-Fyrrestien 18 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10719-Fyrrestien 19 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10721-Fyrrestien 21 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 01.02.2006
10723-Fyrrestien 23 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 06.05.2007
10725-Fyrrestien 25 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10727-Fyrrestien 27 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 01.02.2006
10803-Granstien  3 2.745,40 54,87 2.800,27 4.565,17 1.764,90 31.01.2006
10804-Granstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10805-Granstien  5 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 21.12.2005
10807-Granstien  7 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 30.01.2006
10809-Granstien  9 3.333,70 54,87 3.388,57 4.565,17 1.176,60 02.02.2006
10810-Granstien 10 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10812-Granstien 12 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 02.02.2006
10814-Granstien 14 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10816-Granstien 16 3.725,90 54,87 3.780,77 4.565,17 784,40 01.02.2006
10818-Granstien 18 2.353,20 54,87 2.408,07 4.565,17 2.157,10 23.02.2006
10820-Granstien 20 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10901-Gyvelstien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10902-Gyvelstien  2 2.549,30 54,87 2.604,17 4.565,17 1.961,00 23.02.2007
10903-Gyvelstien  3 3.333,70 54,87 3.388,57 4.565,17 1.176,60 21.02.2006
10904-Gyvelstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10905-Gyvelstien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10906-Gyvelstien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10907-Gyvelstien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10908-Gyvelstien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
10909-Gyvelstien  9 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 17.01.2006
10910-Gyvelstien 10 3.725,90 54,87 3.780,77 4.565,17 784,40 31.01.2006
11001-Hybenstien  1 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 31.01.2006
11002-Hybenstien  2 3.333,70 0,00 3.333,70 4.565,17 1.231,47 2. rykker
11003-Hybenstien  3 4.118,10 0,00 4.118,10 4.565,17 447,07 08.02.2006
11004-Hybenstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11005-Hybenstien  5 2.549,30 54,87 2.604,17 4.565,17 1.961,00 08.02.2006
11006-Hybenstien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11007-Hybenstien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11008-Hybenstien  8 3.725,90 54,87 3.780,77 4.565,17 784,40 14.05.2006
11010-Hybenstien 10 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 21.12.2005
11101-Kløverstien  1 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 22.02.2006
11102-Kløverstien  2 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 02.02.2006
11103-Kløverstien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11104-Kløverstien  4 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 2. rykker
11105-Kløverstien 5 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 02.02.2006
11106-Kløverstien  6 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 15.04.2006
11108-Kløverstien  8 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 2. rykker
11110-Kløverstien 10 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 2. rykker
11112-Kløverstien 12 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 08.03.2007
11114-Kløverstien 14 1.372,70 54,87 1.427,57 4.565,17 3.137,60 01.02.2006
11116-Kløverstien 16 1.372,70 54,87 1.427,57 4.565,17 3.137,60 07.02.2006
11118-Kløverstien 18 1.764,90 54,87 1.819,77 4.565,17 2.745,40 02.02.2006
11120-Kløverstien 20 2.745,40 54,87 2.800,27 4.565,17 1.764,90 01.02.2006
11122-Kløverstien 22 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 02.02.2006
11124-Kløverstien 24 3.725,90 54,87 3.780,77 4.565,17 784,40 22.12.2005
11126-Kløverstien 26 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 12.01.2006
11128-Kløverstien 28 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11130-Kløverstien 30 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11132-Kløverstien 32 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11134-Kløverstien 34 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 02.02.2006
11136-Kløverstien 36 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 31.01.2006
11138-Kløverstien 38 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 09.02.2006
11201-Lavendelstien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11202-Lavendelstien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11203-Lavendelstien  3 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 31.01.2006
11204-Lavendelstien  4 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 08.02.2006
11205-Lavendelstien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11206-Lavendelstien  6 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 30.01.2006
11207-Lavendelstien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11208-Lavendelstien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11209-Lavendelstien  9 3.333,70 54,87 3.388,57 4.565,17 1.176,60 01.02.2006
11304-Lupinstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11305-Lupinstien  5 3.137,60 54,87 3.192,47 4.565,17 1.372,70 31.01.2006
11361-Lupinstien  6 A 2.549,30 54,87 2.604,17 4.565,17 1.961,00 02.02.2006
11362-Lupinstien  6 B 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 20.03.2006
11307-Lupinstien  7 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 20.02.2006
11381-Lupinstien  8 A 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 02.02.2006
11382-Lupinstien  8 B 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11309-Lupinstien  9 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11310-Lupinstien 10 392,20 0,00 392,20 4.565,17 4.172,97 14.05.2006
11311-Lupinstien 11 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11312-Lupinstien 12 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11313-Lupinstien 13 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11314-Lupinstien 14 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 11.12.2005
11315-Lupinstien 15 3.529,80 0,00 3.529,80 4.565,17 1.035,37 03.03.2006
11316-Lupinstien 16 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11401-Lyngstien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11402-Lyngstien  2 3.137,60 54,87 3.192,47 4.565,17 1.372,70 02.02.2006
11403-Lyngstien  3 3.333,70 54,87 3.388,57 4.565,17 1.176,60 02.02.2006
11404-Lyngstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11405-Lyngstien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11406-Lyngstien  6 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 17.01.2006
11407-Lyngstien  7 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 15.12.2005
11408-Lyngstien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11410-Lyngstien 10 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11412-Lyngstien 12 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11502-Lærkestien  2 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 01.02.2006
11503-Lærkestien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11504-Lærkestien  4 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 31.01.2006
11505-Lærkestien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11506-Lærkestien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11507-Lærkestien  7 784,40 54,87 839,27 4.565,17 3.725,90 02.02.2006
11508-Lærkestien  8 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 14.12.2005
11509-Lærkestien  9 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11511-Lærkestien 11 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11513-Lærkestien 13 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11515-Lærkestien 15 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11701-Rosenstien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11702-Rosenstien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11703-Rosenstien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11704-Rosenstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11705-Rosenstien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11706-Rosenstien  6 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 02.02.2006
11707-Rosenstien  7 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 30.01.2006
11708-Rosenstien  8 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11709-Rosenstien  9 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11710-Rosenstien 10 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11711-Rosenstien 11 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11712-Rosenstien 12 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11713-Rosenstien 13 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11714-Rosenstien 14 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 26.01.2006
11715-Rosenstien 15 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11716-Rosenstien 16 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 25.01.2006
11717-Rosenstien 17 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11718-Rosenstien 18 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11719-Rosenstien 19-21 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 2. rykker
11720-Rosenstien 20 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 06.01.2006
11723-Rosenstien 23 3.137,60 54,87 3.192,47 4.565,17 1.372,70 17.01.2006
11801-Rævlingestien  1 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 13.12.2005
11802-Rævlingestien  2 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 13.12.2005
11803-Rævlingestien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11804-Rævlingestien  4 392,20 54,87 447,07 4.565,17 4.118,10 01.02.2006
11805-Rævlingestien  5 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11806-Rævlingestien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11807-Rævlingestien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11809-Rævlingestien  9 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11811-Rævlingestien 11 0,00 0,00 0,00 4.565,17 4.565,17 02.02.2006
12328-Rønnestien 28 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 11.01.2006
11901-Skovstien  1 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 13.02.2006
11902-Skovstien  2 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 02.02.2006
11903-Skovstien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11904-Skovstien  4 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11906-Skovstien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11909-Skovstien  9 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 21.02.2006
11910-Skovstien 10 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11911-Skovstien 11 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 07.03.2006
11912-Skovstien 12 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 02.02.2006
11913-Skovstien 13 3.333,70 54,87 3.388,57 4.565,17 1.176,60 31.01.2006
11914-Skovstien 14 2.745,40 54,87 2.800,27 4.565,17 1.764,90 31.01.2006
11916-Skovstien 16 3.725,90 54,87 3.780,77 4.565,17 784,40 10.03.2006
11920-Skovstien 20 3.529,80 54,87 3.584,67 4.565,17 980,50 15.02.2006
11922-Skovstien 22 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
11924-Skovstien 24 4.118,10 54,87 4.172,97 4.565,17 392,20 31.01.2006
12001-Syrenstien  1 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
12002-Syrenstien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
12003-Syrenstien  3 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
12004-Syrenstien  4 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 02.02.2006
12005-Syrenstien  5 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 03.01.2006
12006-Syrenstien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
12007-Syrenstien  7 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
12201-Tyttebærstien  1 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 08.02.2006
12202-Tyttebærstien  2 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005
12203-Tyttebærstien  3 196,10 54,87 250,97 4.565,17 4.314,20 15.12.2005
12204-Tyttebærstien  4 4.314,20 54,87 4.369,07 4.565,17 196,10 03.01.2006
12205-Tyttebærstien  5 3.922,00 54,87 3.976,87 4.565,17 588,30 01.02.2006
12206-Tyttebærstien  6 4.510,30 54,87 4.565,17 4.565,17 0,00 01.12.2005