Vedligeholdelse af veje - snerydning og fejning

2013

12. oktober:
Vej- og snefoged Laurits Nielsen har henvendt sig til Viborg Kommune med anmodning om fejning af cykelstien langs Tostrupvej. Kommunen "vil gerne vente med fejning, til de sidste ege-blade er faldet af træerne!"

25. april:
Fejning

2011

26. marts:
Fejning

2010

26. marts:
Fejning

27. februar:
Snerydning

13. februar:
Grusning

2. februar:
Snerydning

29. januar:
Grusning

25. januar:
Grusning

5. januar:
Snerydning

2009

31. december:
Grusning

28. december:
Grusning

26. december:
Snerydning

23. december:
Grusning

25. november:
Bestilt fejning

15. januar:
Bestilt fejning

7. januar:
Bestilt grusning/saltning

2008

Før påske:
Bestilt fejning af alle veje

2007

23. februar:
Der er bestilt grusning

22. februar:
Der er bestilt snerydning - vores entreprenør kan ikke oplyse, hvornår rydningen vil ske!

2006

13. april 2006:
Bestyrelsen er ikke tilfredse med den udførte fejning af vores veje, hvilket er meddelt vores entreprenør. Som resultat heraf, vil der blive fejet igen umiddelbart efter påske

7. april 2006
Inden påske vil alle veje blive fejet. Vi opfordre samtidig de enkelte grundejere om at soignere de tilstødende arealer, herunder bortskaffelse af den jord, vores vej-entreprenør fjernede i forbindelse med pålægning af ny asfalt.