01.03.2019

Landsbyposten april maj 2019

01.02.2019

Landsbyposten februar mars 2019

01.12.2018

Landsbyposten december 2018 januar 2019

01.10.2018

Landsbyposten oktober november 2018

01.08.2018

Landsbyposten august september 2018

01.06.2018

Landsbyposten juni juli 2018

01.04.2018

Landsbyposten april maj 2018

20.06.2016

Så er det lykkes at få en aftale med Birgittelyst Kro, som arrangerer sommerfesten den 20. august 2016. Kroen har lavet en lækker menu som tilbydes grundejerforeningens medlemmer:

Klik her for at se menuen.

Arrangementet kan kun gennemføres ved minimum 50 tilmeldte, så tag allerede nu fat i naboen og få hende/ham med den 20. august 2016.

21.05.2016

Information om Sankt Hans 2016.

24.04.2016

Information om sommerfest.

28.02.2016

Velkommen på Birgittelyst Kro´s facebook side!

Vi er et kokkepar, der er ved at åbne Birgittelyst Kro. Vi syntes, at det er en charmerende kro med masser af historie og en fantastisk beliggenhed med smuk natur i området.

Vi er Laura Labonarska, som er køkkenchef, og Alex Jensen, som er 4estaurantchef. Sammen har vi en lille datter, Sofija, som vil bidrage til glade dage på kroen.

Vi slår dørene op mandag d. 21. marts. kl. 12

Vi vil ud over vores a la carte-kort have en sæsonmenu.

Vi starter op i påsken med en dejlig påskeplatte samt vores lækre fire-rettes sæsonmenu.

Vi glæder os til at se jer på Birgittelyst Kro - velkommen!

Mange hilsner fra

Laura og Alex

Link til kroens facebookside
Link til kroens hjemmeside

17.01.2016

Bestyrelsen informerer allerede nu om den kommende generalforsamling i Grundejerforeningen:

torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00

i Almind Forsamlingshus. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

25.11.2015

Den 22. november 2015 er der fundet et sæt nøgler på Kirkestien ud for matriklen Lyngstien 12. Nøglerne er vedhæftet en lille orange tøjugle. Det ser ud som om nøglerne er tabt for nogle dage siden, idet de er begyndt at rustne på grund af fugten. Nøglerne kan afhentes hos finderen: Morten Sass Glarbo, Lyngstien 12 - telefon 86 63 87 03.

18.10.2015

Så er pengene i hus! Formanden har modtaget en check på kr. 25.000 fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Formanden har modtaget check på kr. 25.000

23.09.2015

Nu foreligger resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets vurdering (link til PDF-dokument).

Birgittelyst siger tillykke til Vejrumbro (link til PDF-dokument).

17.09.2015

Så har nyheden om Birgittelyst´s nominering til årets lokalområde i Viborg Kommune 2015 nået Viborg Stifts Folkeblad. Journalist Jesper Overgaard og pressefotograf Preben Madsen var på besøg onsdag den 16.9. Det resulterede i dette indlæg i Viborg Stifts Folkeblad torsdag: Som en oase i den gamle hedeørken (link til PDF-dokument)

Her er et link til nogle billeder fra Folkebladets besøg.

Afslutningsvist henviser vil til Åbent-hus-arrangementet i Oasen lørdag den 19.9.2015 hvor Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune vil komme på besøg i tidsrummet 11.30 - 13.00. Vi opfordrer alle til at møde op for at støtte vores chance for at blive årets lokalområde.

10.09.2015

Digital post

På Grundejerforeningen Birgittelysts ordinære generalforsamling 26.03.2015 blev der stillet forslag om, at foreningen fremover i videst muligt omfang udsender indkaldelse per digital post/mail til foreningens medlemmer.

Forslag blev vedtaget. Dette vil gøre kommunikationen letter og med en større sikkerhed for at denne når frem til alle modtagere. Derudover vil foreningen til glæde for alle ejere også opnå en ikke uvæsentlig besparelse i form af sparede kopier, kuverter og porto.

Fremover sendes mail til foreningens medlemmer, hvor dato for generalforsamling fremgår med henvisning til opslag på foreningens hjemmeside, hvor der under punktet 'Generalforsamlinger' er mulighed for at se og hente selve indkaldelsen og årsrapport.

Det er ejers fulde ansvar at oplyse bestyrelsen om, hvilken e-mail adresse man måtte ønske, at der kommunikeres via; herunder også hvis der senere sker ændringer heraf.

Derfor beder vi nu samtlige medlemmer om at meddele os, hvilken e-mail adresse, der fremadrettet vil kunne sendes information til. Dette gælder for alle - også selv om man tidligere har kommunikeret med bestyrelsen via e-mail.

Vi skal venligst anmode om at modtage denne oplysning samt postadresse - gerne via e-mail til birgittelyst.grundejerforening@gmail.com - senest onsdag den 30. september 2015

Såfremt man enten ikke har en mail-adresse eller ikke ønsker at kommunikere via mail, så bedes man venligst også meddele dette til undertegnede.

På forhånd tak for hjælpen!

Med venlig hilsen
f. Bestyrelsen Birgittelyst Grundejerforening

Hanne Simony
Rosenstien 23

10.09.2015

Birgittelyst, Fly og Vejrumbro blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. september nomineret til fortsat deltagelse i konkurrencen om at blive Årets Lokalområde 2015 i Viborg Kommune. De tre områder er hermed alle på forhånd sikret en pengepræmie.

Otte lokalområder har i år indstillet sig selv til konkurrencen. Alle ansøgninger bærer præg af stort engagement og lokale særpræg. Det har derfor ikke været en let opgave for udvalget at udpege de tre områder, som nu går videre.

Flotte initiativer
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune, Per Møller Jensen, siger om kandidaterne til Årets Lokalområde 2015:
- Indstillingerne viser tydeligt, at der i mange af kommunens mindre byer er gennemført nogle rigtig flotte og meget forskellige initiativer, som alle er til stor glæde for lokalområdets borgere og udviklingen af kommunen som helhed.

3 x åbent hus
Med konkurrencen Årets Lokalområde har Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at rette spotlyset på de mange dedikerede borgere i lokalområderne, som brænder for at skabe udvikling, fællesskab og sammenhold i deres nærområde.

De tre områder, som er gået videre i konkurrencen, får nu ekstra opmærksomhed. Beboerne i Birgittelyst, Fly og Vejrumbro skal nemlig i gang med at planlægge et åbent-hus-arrangement på 1½ time, hvor de skal vise deres respektive områder frem for Kultur- og Fritidsudvalget.

- I udvalget glæder vi os rigtig meget til at besøge de tre nominerede lokalområder og med egne ører og øjne opleve de projekter, som de mange ildsjæle har sat i gang, siger Per Møller Jensen afsluttende.

Åbent-hus-arrangementerne foregår:
Lørdag den 19. september 2015, kl. 9.30 - 15.30
Alle interesserede er velkomne.

Det videre forløb

12.07.2015

Sommerfest den 15. august 2015 er aflyst

Med kun et par håndfulde tilmeldte ser festudvalget sig desværre nødt til at aflyse den planlagte sommerfest.

For at have lidt håndgribeligt at arbejde videre med til en eventuelt kommende fest, beder vi om en tilbagemelding på spørgsmålet: "Hvorfor har jeres husstand ikke meldt jer til sommerfesten?" Giv os et par linier på vores mail birgittelyst.fest@gmail.com.

Med venlig hilsen fra festudvalget 2015.

01.07.2015

Husk sommerfesten den 15. august 2015. Festudvalget har omdelt en folder med informationer og tilmeldingsseddel. Kig efter i postkassen - der er sidste tilmelding den 5. juli 2015.

Har du ikke modtaget folderen eller har du spørgsmål til festen så tøv ikke med at kontakte festudvalget:

08.06.2015

Borgermøde - alle er velkomne

Vi holder borgermøde onsdag den 10. juni 2015 kl. 17.00

Sted: Viborg Rådhus, Mødelokale M5, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Din mening om forslaget er vigtig

Byrådet har besluttet at sende forslag til ny affaldshåndteringsplan for 2014-2019 i høring.

Høringsperioden er fra 13. maj til 9. juli 2015

Hvis du ønsker at give dine bemærkninger til forslaget skal dette ske skriftligt. Du kan bruge dette skema. Du kan læse forslaget til ny affaldsplan
- Via ipaper
- Som pdf

Du kan se den politiske behandling af forslaget her. Læs punkt 13, når linket åbner

Miljøvurdering

Byrådet har vurderet, at forslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af planforslaget.

24.05.2015

Grundlovsmøde på Hald Hovedgård - se vedlagte plakat (PDF-fil)

07.01.2015

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen beder os bringe denne information om kørsel med ATV (Word-dokument).

14.12.2014

Muldvarpe

Der er muldvarpe i græsset i Oasen og Hakon forsøger at fange dem, inden de når at ødelægge græsplænen. Desværre er der "forsvundet" to fælder.

Det er ikke nemt at fange muldvarpe uden fælder og vi beder til at man lader de opsatte fælder være i fred.

Refleks og lys

I denne mørke tid, kan det være svært at se fodgængere og der opfordres til at børn og voksne husker at bære refleks/lys, så de er synlige - "vi vil jo så gerne se mere til hinanden".

06.09.2014

Haludvidelse i Hald Ege

Så er privatindsamlingen startet til fordel for den haludvidelse ved skolen i Hald Ege som vi har kæmpet for i mange år. Forhåbentlig har alle modtaget den husstandsomdelte folder, som er delt rundt i alle postkasser i sidste uge.

Som borger i Hald Ege skoledistrikt og som beboer i Birgittelyst, har jeg og andre lokale borgere i Birgittelyst sagt ja til at hjælpe med at besøge alle husstande i Birgittelyst i løbet af september måned for forhåbentlig at indhente så mange tilsagnserklæringer som muligt.

Skulle folderen være blevet væk i farten, så kan link til den findes her "Udvidelse Hald Ege Hallen" (PDF-format).

Jeg håber vore indsamlere vil blive taget positivt imod når vi kommer rundt og ringer på jeres dør i løbet af de næste uger.

På vegne af indsamlerne i Birgittelyst / Laila Strand Nielsen, Fyrrestien 6

02.07.2014

Informationsmøde om Birgittelyst Kro tirsdag d. 8. juli 2014 kl. 19:00

Onsdag d. 25. juni modtog bestyrelsen i Grundejerforeningen en invitation til et møde med potentielle købere af Birgittelyst Kro.

Mødet blev holdt søndag d. 29. juni på kroen og indholdet var en uformel samtale mellem de pågældende og bestyrelsen.

Bestyrelsen fik oplysninger om, hvorledes køberne havde tænkt sig at drive kroen efter samme koncept som Bøllingsø Bryghus med frivillig hjælp.

Grundejerforeningen opfordrer til at så mange interesserede beboere møder op og giver deres mening til kende på mødet tirsdag d. 8. juli.

Initiativtagerne vil fremlægge tanker og ideer for kroen, som de ønsker bevaret og med sit nuværende udseende.

Nogen vil mene, at invitationen er med meget kort frist, men det er sådan, at der ikke er mere tid.

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Hakon Hansen

11.05.2014

Der er nu installeret lys i pavillion - solfanger, akkumulator, omformer og lamper er ikke alene doneret af Niels Jørgen Hesselholt, Lyngstien, men også monteret af Niel Jørgen - stor tak til ham.

Der har været ønske om at opsætte en trampolin på legepladsen. Ansøgning om fondsmidler til anskaffelse har været sendt, men fik afslag. Desuden vil sikkerhed og forsikring af trampolin blive pålagt Grundejerforeningen og disse forhold kan foreningen ikke påtage sig, så en trampolin vil ikke blive anskaffet.

Fremover vil der først kunne lægges grene og haveaffald til bål fra d. 1. juni. I indeværende år er der allerede nu mere end rigeligt materiale på bålpladsen, så der vil blive opsat skilt med besked om IKKE at komme med mere ved til bålet.

Hakon Hansen

12.04.2014

Sommerfesten i Birgittelyst er fastlagt til lørdag den 16. august kl. 18.30. På nuværende tidspunkt er det usikkert om festen kan afholdes på Birgittelyst Kro; men én ting ligger fast: der bliver fest! Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Da Anders Thomsen har påtaget sig posten som kasserer i grundejerforeningen, har han valgt at træde ud af festudvalget. Måske du kunne tænke dig at blive medlem af festudvalget, eller kender en anden, som har lyst til at arrangere festen, så henvend dig til Bruno Kirkebæk på Birkestien, eller ring 40 16 86 56. Festudvalget vil også gerne have henvendelse, hvis nogen vil give en hånd med i dagene omkring den 17. august, hvor det største arbejde med festen ligger.

På generalforsamlingen den 27. marts var der tilslutning til at festudvalget påtager sig arrangementet af aktivitetsdagen for de mindre børn - den fest, der tidligere har været afholdt i juni måned. Yderligere information vil følge.

Hakon Hansen

01.03.2014

En beboer har tilbudt uden omkostning at donere to stk. akkumulatorer, som kan skaffe lys i pavillon i Oasen. Der vil i løbet af kort tid blive opsat tre lamper i pavillonen.

13.10.2013

Det seneste nyhedsbrev fra Grundejerforeningens bestyrelse har følgende indhold:

Her en lille opdatering vedr. tre områder:

1. Biogasanlæg (se linket under opdateringen den 22. september 2013 herunder)
2. Telefoni (PDF-dokument)
3. Afgørelse om vej-ret (PDF-dokument)

Vi vil gene have flere med som modtager af nyhedsbrevet - så gør gerne reklame for konceptet. - tilmelding foregår ved blot at sende navn og adresse til: birgittelyst.grundejerforening@gmail.com

22.09.2013

På baggrund af borgemøde omkring etablering af fælles biogasanlæg, har bestyrelsen i Grundejerforeningen holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. På dette møde blev besluttet at rette henvendelse til kommunen omkring risiko for øget tung trafik gennem Birgittelyst. Grundejerforeningens brev kan ses herunder (som PDF-dokument).

Henvendelse omkring biogasanlæg (PDF-dokument)

19.08.2013

Afspærret boldbane Boldbanen er blevet renoveret og det nye græs er godt på vej. Der er blevet kørt jord af, og ny jord er lagt på, så underlaget er blevet stabiliseret. Alt træværket er blevet malet.

Vi vil gerne sikre, at det nye græs bliver rodfæstet og modstandsdygtigt, og derfor har vi spærret boldbanen af. For at få det bedste resultat, vil afspærringen først blive fjernet og boldnettene monteret til foråret 2014. Derved håber vi, at boldbanen bliver rigtig god at spille på langt ud i fremtiden.

Vi har en stor bøn til hundeejerne: vi beder jer venligst bruge de to affaldsstativer der er placeret ved Oasen til jeres hundeposer. Undlad at bruge den lille affaldsstander ved busstoppestedet!

Til sidst kan vi fortælle, at bevoksningen langs cykelstien på Tostrupvej vil blive beskåret i løbet af eftersommeren. Det er vist hårdt tiltrængt.

Affaldsstativer ved Oasen
09.12.2012

Rotter ved Busholdepladsen

I ganske lang tid har fliserne i nærheden af opslagstavlen vippet op og ned. Bestyrelsen for Grundejerforeningen henvendte sig til Materielgården i efteråret, da vi formodede, at der var tale om rotteangreb, og tillige var det ubehageligt med ujævn belægning for fodgængere. En person fra Materielgården var på tilsynsbesøg sidst i oktober måned. Vedkommende person medgav, at der var tale om rotteangreb. Sidst i november måned begyndte rotterne at grave sig op ved siden af opslagstavlen. Igen har vi talt med Materielgården, som har lovet at få udbedret skaderne. Som en midlertidig løsning har Laurits Nielsen udbedret skaderne. Tillige har vi talt med Teknisk Forvaltning om at få omlagt busvendepladsen og flisebelægningen med nye fliser og asfalt. Som vi har forstået det, så kan pladsen blive omlagt tillige med renovering af Tostrupvejen fra Rønnestien og ned til Hovedvej 13, hvilket kan påregnes i 2013/14, men vi har ikke fået et bindende tilsagn.
Bestyrelsen vil opretholde kontakten til Teknisk Forvaltning og Materielgården om sagen vel vidende, at Viborg Kommune har meget nedslidt asfalt.
Bestyrelsen i Grundejerforeningen
Hakon Hansen

11.07.2012

På given foranledning viser vi her lokalplan nr. 361 gældende for Birgittelyst.

07.11.2011

Aftale om snedrydning for vinteren 2011-2012

Bestyrelsen for grundejerforeningen har indgået aftale med firmaet 1313 om snerydning og glatførebekæmpelse på vejene i Birgittelyst i den forestående vinter. Aftalen er enslydende med aftalen for sidste års vinter. Bestyrelsen har ingen ønsker om en snarlig vinter, men nu er vi forberedte på evt. snevejr. I første omgang bliver vejene fejet, når bladene er faldet af træerne.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen
Hakon Hansen

26.03.2011

Da vi anser vinteren med sne for overstået, har Laurits Nielsen bestilt firmaet Bak og Nørgård til at feje vejene i Birgittelyst først i næste uge. Samtidig bliver sandet samlet op og kørt væk.

Endvidere kan vi oplyse, at der er indgået aftale med firmaet Bak og Nørgård om grøn vedligeholdelse af Oasen til sommer. Årsagen til skifter til et andet firma er den, at Havredal gl. Skole er stoppet med grøn pedeltjeneste.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen
Hakon Hansen

10.11.2010

Færdsel på engen langs åen

Som bekendt har der nu over et år været låger og skilte ved indgangene til vejen/stien langs engen. Den 24. oktober satte ejeren af engen Bjarne Mikkelsen nye skilte op ved lågerne med tekster "PRIVAT", "INGEN ADGANG", "AVLSDYR" med tegning af et får.

Grundejerforeningens bestyrelse har forespurgt en advokat om, hvordan vi som beboere skal forholde os i så henseende. Rådet er ganske klart. Den 11. august 2009 besluttede Miljøudvalget i Viborg Kommune, at stien langs engen er offentlig og tilgængelig for trafikanter til fods eller på cykel fra kl. 06.00 morgen til solnedgang. Den beslutning er gældende, hvis ikke miljøankenævnet træffer en anden afgørelse efter en klage fremsendt af Bjarne Mikkelsen.

Derfor: hvis man som beboer færdes på vejen/stien og bliver antastet af Bjarne Mikkelsen herfor, kan man henvise til Miljøudvalgets beslutning. Hvis han ikke vil lade sig tilfredsstille med det, kan man henvise ham til Viborg Kommune om spørgsmålet eller melde det til politiet. Herefter kan man roligt gå videre, så må vi afvente miljøankenævnets afgørelse.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen
Hakon Hansen

06.06.2010

Mindre gadebelysning

Ændringerne om mindre gadebelysning er en byrådsbeslutning fra 2009 og gælder for hele kommunen. Beslutningen skulle medføre en besparelse på kr. 2,3 mio. årligt.

Beslutningen er som følger:

Efter samtale med Teknisk Forvaltning har bestyrelsen i Grundejerforeningen ikke foretaget sig mere i så henseende. Der er en byrådsbeslutning, som kun kan fraviges i helt specielle tilfælde.

Hakon Hansen

04.04.2010

Tirsdag den 23. marts havde vi inviteret børn og unge i Birgittelyst til et møde for at få forslag fra dem til indretning af fællesarealet. Jeg vedhæfter referatet fra mødet: Referat (Word)

Med venlig hilsen
Hakon Hansen

28.03.2010

Vejene bliver fejet

Foråret har fået bugt med sne og is på vejene i Birgittelyst. Samtidig kan vi konstatere en del efterladenskaber fra den lange vinter. Laurids Nielsen har foranstaltet, at vejene bliver fejet inden påske. Dato for fejningen er ikke endelig fastsat, men grundejerne bedes være opmærksomme på, at der ikke er parkerede biler langs vejene.

Med venlig hilsen
Hakon Hansen

11.01.2010

Bestyrelsen skal beklage denne sene information; men vi har først fået informationen søndag aften:

Renovationen kommer på tirsdag!

På tirsdag (12.01.2010) kommer renovationsbilen til Birgittelyst og kører den sædvanlige rute. Der er dog et lille men: den enkelte grundejer skal selv samle de fyldte skraldesække i grupper, da renovationsfolkene ikke kan nå at komme ind til alle husstande.

Hvis føret ikke ændrer sig til det bedre, skal vi nok forvente at proceduren skal gentages den kommende tid. Denne chance er dog at foretrække frem for overfyldte skraldeposer.

Med venlig hilsen
Hakon Hansen

06.01.2010

Så er det blevet vinter

Også i en grad, som vi ikke har tradition for. Det medfører forskellige problemer, og fælles for os alle, så er vejene både glatte og ujævne. Som alle har konstateret, så var snelaget blevet for tykt, før vi fik det fjernet. For indeværende kan vi kun strø sand for at dæmpe de glatte veje. Det må vi så gøre indtil temperaturen stiger. Specielt giver det problemer for vores post. Jeg opfordrer til, at man holder minimum en ryddet sti fra vejen og ind til postkassen. Hvis der er glat, må man strø noget sand. Vi skylder posten at give hende rimelige adgangsforhold til postkassen. I modsat fald kan konsekvensen blive, at man ikke modtager nogen post i et stykke tid, hvilket ikke er så rart.

Med venlig hilsen
Hakon Hansen

23.12.2009:

Det kunne se ud til, at vi i år vil opleve en hvid jul, hvor Birgittelyst som nu vel fremstå som et stort og flot julelandskab. I Grundejerforeningens bestyrelse har vi overvejet, om vejene skulle ryddes for sne. I første omgang har vi undladt det, da vi vurderede, at al trafik har fungeret uden de store problemer, og det er et flot syn, når vejene står hvide og uberørte. Der skal nu ikke herske tvivl om, at mere sne vil kræve en rydning.

Dernæst så har vi arbejdet videre med finansiering for de påtænkte tiltag på fællesarealet, som påregnes videreført fra 1.april, hvis vejret tillader det. Netop her til jul har vi i dag fået tilsagn om en bevilling på kr. 50.000,00 fra Demokratiudvalget i Viborg Kommune. Så nu lysner det for alvor for projektet.

Bestyrelsen ønsker alle i Birgittelyst en rigtig god jul og et godt nytår. I 2010 bliver den største opgave, at få indrettet fællesarealet til gavn og glæde for alle beboere.

Med venlig hilsen
Hakon Hansen

25.11.2009:

Vejene bliver fejet

Nu er vi kommet dertil, at træerne er ved at miste de sidste blade. Traditionen tro, så bliver alle veje fejet i den nærmeste fremtid, men vi skal lige ha` nogen dage med tørt vejr. I den forbindelse vil jeg minde om den omdelte skrivelse fra ejerforeningen omhandlende tilbageklipning af træer og buske, så der ikke er gener for trafik og gadebelysning. Ja, så var der også en påmindelse om at skære græskanterne af hensyn til beskadigelse af asfalten. Langt de fleste grundejere har bragt tingene i orden, men vi skulle gerne have alle med.

På vegne af bestyrelsen
Hakon Hansen

08.11.2009:

Info om arbejdet med Fællesarealet

Oplæg
På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2009 blev besluttet, at Grundejerforeningens bestyrelse fremover vil informere om diverse aktiviteter på foreningens hjemmeside under menuen "Nyheder".
Specielt kan aktiviteterne på Fællesarealet være interessante at følge med i. Processen omkring fællesarealet har været ganske kompliceret, da vi trin for trin ikke præcist vidste, om vi var købt eller solgt.

Forløbet
Den 29. maj 2008 tilsluttede en ekstraordinær generalforsamling sig, at bestyrelsen kunne arbejde videre med et oplæg fra arkitekt Lars Bach til indretning af arealet.
Samtidig betonede generalforsamlingen:

Herefter gik bestyrelsen i gang med at søge ophævelse af landbrugspligt på området og etableringstilladelse til de forslag, som var indeholdt i Lars Bachs plan, i forhold til gravhøjene.
Den 24. april 2009 modtog vi en dispensation til at opføre det påtænkte indenfor 100 meter fra gravhøjene og samtidig en byggetilladelse til den påtænkte pavillon.

Ansøgning om offentlige midler
Bestyrelsen sendte ansøgninger til fonde med det formål at få penge til projektet.
25.juni 2009 modtog vi den første positive tilkendegivelse fra Demokratiudvalget, Viborg Kommune, med en bevilling på kr. 50.000,00.
I september måned meddelte det såkaldte LAG-Viborg, at bestyrelsen havde sendt en positiv indstilling til Landbrugs- og Fødevareministeriet lydende på en bevilling på kr. 346.000,00.
Ministeriet har den endelige bevilling, som er betinget af, at der ikke er formelle fejl i ansøgningen.
Den 29. oktober 2009 er der bevilget kr. 100.000 fra Lokale- og Anlægsfonden, Viborg Kommune.

Hvad er sket indtil nu
Som de fleste nok har bemærket, er der i oktober opført en pavillon, som med frivillig arbejdskraft bliver indrettet. Pavillonen har kostet kr. 96.000,00 og helt færdig må vi påregne en samlet pris på kr. 115.000,00.

På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Birgittelyst
Hakon Hansen
formand

23.08.2009:

Økonomiudvalget Viborg Kommune - beslutningsreferat fra den 11. august 2009:

28.06.2009:

Som det vil kunne læses i dagspressen, har "Demokrati-Udvalget" i Viborg Kommune bevilget det første beløb til vores nye oplevelses-park/legeplads.

Efter kontakt til diverse leverandører håber vi efter sommerferien, at kunne starte opførelse af en længet ønsket Multipavillon.

Her er en fotomontage af pavillionen placeret ved petanque-banen:

Fotomontage af pavillion - ej målfast!

09.11.2008:

Opfølgning på borgermøde den 22. september 2008 i Hald Ege "Egekværnen"

Overgang til byzone:

Samtlige beboere vil først i december få tilsendt et brev med alle relevante oplysninger vedrørende overgang fra land- til byzone. Det understreges, at notatet tager hensyn til de beboerønsker, der fremkom under borgermødet i Hald Ege.

Teknisk Forvaltning og Birgittelyst Grundejerforening indkalder til høring og diskussion om planen i

Almind Forsamlingshus - onsdag d. 14. januar kl. 17.00

Under dette møde vil vi have mulighed for yderligere at påvirke lokalplanen for vort område! Der er en høringsfrist på 8 uger fra I modtager brevet fra kommunen.

Efter oplysning fra kommunen kan det oplyses, at overgangen til byzone, ikke får betydning for skattemæssige forhold!

11.10.2008:

Kassereren efterlyser en grundejer, der har indbetalt kr. 1.500 til Det fredede uden at angive navn eller adresse. Den pågældende grundejer bedes kontakte kassereren for at identificere sig. Se oversigt over samtlige indbetalinger pr. 11. oktober 2008 her.

20.09.2008:

Økonomiudvalget Viborg Kommune - beslutningsreferat fra mødet onsdag den 17. september 2008:

02.09.2008:

Forebyggelse af indbrud

06.07.2008:

Information fra Viborg Kommune om kommende plan for Birgittelyst (PDF-dokument)!

OBS! For at læse PDF-dokumenter skal du have programmet Adobe PDF-reader, som du gratis kan hente her!