Flagning

Dannebrog
Ved generalforsamlingen i marts 1998 blev det besluttet at rejse to permanente flagstænger:

  1. På området ved busholdepladsen
  2. Ved hjørnet af Rønnestien/Tostrupvej.

Som følge heraf vedtog den daværende bestyrelse følgende - stadigt gældende:

Flagregulativ

  1. Der flages - efter henvendelse herom - i anledning af medlemmernes personlige mærkedage og lignende - f.eks. runde fødselsdage, sølvbryllup, konfirmation og studenterfest.

  2. Der flages ikke på de officielle flagdage.

  3. Henvendelse om flagning foretages til foreningens flagmand - eller et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen, der så vil give beskeden videre.

  4. Af praktiske hensyn bedes henvendelse om flagning ske i god tid, dog senest en uge før den dag, der skal flages.

Som kuriositet kan det nævnes at det officielle flagreglement tilsiger at flaget hejses ved solopgang - dog tidligst kl 8.00 og at flaget tages ned ved solnedgang.